Teacher and Young Student

Szkoła posiada 10-letnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego i historii ojczystej dla dzieci w wieku 5-18 lat. Nasi uczniowie są przygotowywani do egzaminów GCSE (odpowiednik polskiego egzaminu na zakończenie gimnazjum) oraz A-Level ( odpowiednik polskiej matury) na wysokim poziomie i otrzymują najwyższe oceny. Egzamin A-Level jest pełnoprawnym egzaminem, którego zaliczenie honorowane jest punktami UCAS, niezbędnymi w procesie rekrutacji na wyższe uczelnie. Jesteśmy obecni przy egzaminach naszych uczniów w angielskich szkołach.

Stawiamy sobie wysokie wymagania w zakresie prowadzenia zajęć edukacji polonistycznej.

Zaangażowanie i entuzjazm to nieodłączny element, który nieustannie towarzyszy naszym nauczycielom

w ich pracy edukacyjnej.

W sposób interesujący przekazujemy dzieciom wiedzę na temat naszego kraju, uczymy kultury ojczystej, celebrujemy polskie tradycje i obyczaje. 

Nadrzędnym celem Szkoły Języka Polskiego i Kultury Ojczystej jest wzbudzanie pasji i motywacji do nauki 

i chęci rozwoju wśród młodych ludzi. 
Z racji mojego zawodu jako pedagog szkolny i doradca edukacyjno - zawodowy oraz jako pasjonatka psychologii rozwoju osobistego i zawodowego będę zwracała szczególną uwagę by dzieci w Naszej Szkole otrzymywały również gruntowną pomoc i wskazówki w wyborze ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej!

 

Wielojęzyczność to bezcenny prezent dla Twojego dziecka na całe życie,

to klucz do sukcesu! 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Agnieszka Serafin - dyrektor szkoły